Logo

Bài luyện số 6: Bất phương trình mũ, logarit

Bài luyện số 6: Bất phương trình mũ, logarit

Các bài luyện tập theo chủ đề hàm số lớp 12

Đề thi
Trạng thái
Bài luyện số 1: Tính đơn điệu của hàm số
Đang diễn ra
Vào thi
Bài luyện số 2: Cực trị của hàm số
Đang diễn ra
Vào thi
Bài luyện số 4: Tiệm cận của đồ thị hàm số
Đang diễn ra
Vào thi
Bài luyện số 3: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
Đang diễn ra
Vào thi
Bài luyện số 5. Các dạng toán suy luận đồ thị
Đang diễn ra
Vào thi
Bài luyện số 6: Sự tương giao của hai đồ thị
Đang diễn ra
Vào thi
Bài luyện số 7: Các bài toán thực tế vận dụng kiến thức đạo hàm
Đang diễn ra
Vào thi

Thi thử trực tuyến

Luyện thi THPT Quốc gia, luyện thi toán tiếng anh Tiểu học và THCS

Thi toán tiếng anh

Thi toán tiếng anh

Thi THPT Quốc gia

Thi THPT Quốc gia

Trắc nghiệm theo chủ đề

Trắc nghiệm theo chủ đề

Đề thi vào lớp 10

Đề thi vào lớp 10

Đề thi miễn phí

Đề thi miễn phí

Top thí sinh điểm cao đợt thi THPT Quốc gia lần 3 năm 2017 (01/05/2017 - 31/05/2017)