Logo

Bài luyện tập 18: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài luyện tập 18: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Đề thi miễn phí

Đề mẫu minh họa môn văn-khoa học xã hội vào chuyên ngữ ĐHQG năm 2017

Đề mẫu môn văn và các môn xã hội vào phổ thông chuyên ngữ đại học ngoại ngữ, đại học quốc gia hà nội năm 2017 tại đây.

Bạn đọc download về để tham khảo.

Download Số lượt tải:460

Đề mẫu môn tiếng anh vào phổ thông chuyên ngữ năm 2017

Bạn đọc tham khảo đề mẫu môn tiếng anh năm 2017 của trường thpt chuyên ngữ -Đại học ngoại ngữ -DDHQG Hà Nội tại đây.

 

Download Số lượt tải:576

Đề mẫu môn toán vào phổ thông chuyên ngữ năm 2017

Đề thi mẫu và đáp án môn toán vào phổ thông chuyên Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2017-2018.

Bạn đọc download đề thi tại đây.

Download Số lượt tải:519

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng  thi ngày 11/05/2017

Download Số lượt tải:545

Đề thi minh họa lần 3 môn toán THPT Quốc gia của bộ giáo dục tháng 5 năm 2017

Đề minh họa lần 3 mới nhất môn toán của BGD và đào tạo năm 2017. Đề được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó, không theo từng chủ đề riêng biệt.

Bạn đọc tham khảo đề thi tại đây.

Download Số lượt tải:488