Logo

Bài luyện tập 18: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài luyện tập 18: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Đề thi thử lần 1 môn Hóa THPT Quốc gia tháng 3 năm 2017

Số câu: 40 - Thời gian: 50 phút - Lệ phí: 8 xu - Số lượt làm bài: 170

Hướng dẫn làm bài

Chúc bạn hoàn thành tốt
bài thi

Thí sinh điểm cao

 • 1

  Ngân Vương

  Số điểm: 32 / 40

 • 2

  Khải Hoàng

  Số điểm: 28 / 40

 • 3

  Lê Dũng

  Số điểm: 20 / 40

 • 4

  Paul Alice

  Số điểm: 19 / 40

 • 5

  Quang Hà

  Số điểm: 18 / 40