Logo

Bài luyện tập 18: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài luyện tập 18: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Đề thi thử lần 1 môn Toán THPT Quốc gia tháng 3 năm 2017

Số câu: 50 - Thời gian: 90 phút - Lệ phí: 8 xu - Số lượt làm bài: 233

Hướng dẫn làm bài

Chúc bạn hoàn thành tốt
bài thi

Thí sinh điểm cao

 • 1

  Đào Huyền

  Số điểm: 43 / 50

 • 2

  Phương Phương

  Số điểm: 40 / 50

 • 3

  Than Dau

  Số điểm: 39 / 50

 • 4

  Thọ Ph-c Ph-c

  Số điểm: 38 / 50

 • 5

  Anh Nguyễn

  Số điểm: 35 / 50