Logo

Bài luyện tập 18: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài luyện tập 18: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Đề thi thử lần 2 môn toán THPT Quốc gia tháng 4 năm 2017

Số câu: 50 - Thời gian: 90 phút - Lệ phí: 8 xu - Số lượt làm bài: 134

Hướng dẫn làm bài

Chúc bạn hoàn thành tốt
bài thi

Thí sinh điểm cao

 • 1

  Thọ Ph-c Ph-c

  Số điểm: 45 / 50

 • 2

  Trịnh Thị Hiền

  Số điểm: 40 / 50

 • 3

  Jin Lâm

  Số điểm: 37 / 50

 • 4

  Linh Trịnh

  Số điểm: 36 / 50

 • 5

  Huỳnh Đạt

  Số điểm: 35 / 50