Logo

Bài luyện số 2. Cấp số cộng

Bài luyện số 2. Cấp số cộng

Đề thi thử lần 3 môn Toán THPT Quốc gia tháng 5 năm 2017

Số câu: 50 - Thời gian: 90 phút - Lệ phí: 8 xu - Số lượt làm bài: 158

Hướng dẫn làm bài

Chúc bạn hoàn thành tốt
bài thi

Thí sinh điểm cao

 • 1

  Minh Khoa Trần

  Số điểm: 46 / 50

 • 2

  Quang Hà

  Số điểm: 43 / 50

 • 3

  Taan Bee

  Số điểm: 35 / 50

 • 4

  Quyết Đại Ka

  Số điểm: 32 / 50

 • 5

  Tuyết Băng

  Số điểm: 31 / 50