Logo

Bài luyện tập 18: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài luyện tập 18: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Đề thi thử lần 4 THPT Quốc gia môn hóa học tháng 6 -2017

Số câu: 40 - Thời gian: 50 phút - Lệ phí: 8 xu - Số lượt làm bài: 136

Hướng dẫn làm bài

Chúc bạn hoàn thành tốt
bài thi

Thí sinh điểm cao