Logo

Bài luyện tập 18: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài luyện tập 18: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Đề thi thử miễn phí lần 2 môn Vật Lý THPT Quốc gia năm 2017

Số câu: 40 - Thời gian: 50 phút - Lệ phí: 0 xu - Số lượt làm bài: 258

Hướng dẫn làm bài

Chúc bạn hoàn thành tốt
bài thi

Thí sinh điểm cao

 • 1

  Đào Xuân Hạnh

  Số điểm: 37 / 40

  Trường: THCS Xuân Thủy

 • 2

  Tran Long

  Số điểm: 31 / 40

 • 3

  Pham hoa

  Số điểm: 28 / 40

 • 4

  Tom Thành

  Số điểm: 27 / 40

 • 5

  Xuân Nguyễn

  Số điểm: 26 / 40