Logo

Lession 5: Addition and Subtraction, Expression contains two and three variables, Commutative and combined properties

Lession 5: Addition and Subtraction, Expression contains two and three variables, Commutative and combined properties

Đề thi thử miễn phí THPT Quốc gia môn Hoá học năm 2017

Số câu: 40 - Thời gian: 50 phút - Lệ phí: 0 xu - Số lượt làm bài: 915

Hướng dẫn làm bài

Chúc bạn hoàn thành tốt
bài thi

Thí sinh điểm cao

 • 1

  Ngân Vương

  Số điểm: 40 / 40

 • 2

  Meo Con

  Số điểm: 40 / 40

 • 3

  Thương Triệu

  Số điểm: 40 / 40

 • 4

  The End

  Số điểm: 40 / 40

 • 5

  Đậu Thắng

  Số điểm: 40 / 40