Logo

Lession 5: Addition and Subtraction, Expression contains two and three variables, Commutative and combined properties

Lession 5: Addition and Subtraction, Expression contains two and three variables, Commutative and combined properties

Đề thi thử miễn phí THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2017

Số câu: 40 - Thời gian: 50 phút - Lệ phí: 0 xu - Số lượt làm bài: 831

Hướng dẫn làm bài

Chúc bạn hoàn thành tốt
bài thi

Thí sinh điểm cao

 • 1

  Hằng Minh

  Số điểm: 40 / 40

  Trường: thcs lạc viên

 • 2

  Bảo Nguyên

  Số điểm: 40 / 40

 • 3

  Việt Trinh Đào

  Số điểm: 40 / 40

 • 4

  Nguyen Huu Hoang

  Số điểm: 40 / 40

 • 5

  Hoàn Hảo

  Số điểm: 40 / 40