Logo

Bài luyện tập 18: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài luyện tập 18: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 2 tháng 4 năm 2017

Số câu: 40 - Thời gian: 50 phút - Lệ phí: 8 xu - Số lượt làm bài: 152

Hướng dẫn làm bài

Chúc bạn hoàn thành tốt
bài thi

Thí sinh điểm cao

  • 1

    Hòa Trần

    Số điểm: 32 / 40

    Trường: thpt chuyên lương văn chánh