Logo

Lession 5: Addition and Subtraction, Expression contains two and three variables, Commutative and combined properties

Lession 5: Addition and Subtraction, Expression contains two and three variables, Commutative and combined properties

Đề vào chuyên ngữ

Đề mẫu minh họa môn văn-khoa học xã hội vào chuyên ngữ ĐHQG năm 2017

Đề mẫu môn văn và các môn xã hội vào phổ thông chuyên ngữ đại học ngoại ngữ, đại học quốc gia hà nội năm 2017 tại đây.

Bạn đọc download về để tham khảo.

Download Số lượt tải:450

Đề mẫu môn tiếng anh vào phổ thông chuyên ngữ năm 2017

Bạn đọc tham khảo đề mẫu môn tiếng anh năm 2017 của trường thpt chuyên ngữ -Đại học ngoại ngữ -DDHQG Hà Nội tại đây.

 

Download Số lượt tải:563

Đề mẫu môn toán vào phổ thông chuyên ngữ năm 2017

Đề thi mẫu và đáp án môn toán vào phổ thông chuyên Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2017-2018.

Bạn đọc download đề thi tại đây.

Download Số lượt tải:510