Tài liệu miễn phí

Các bài toán về hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit cơ bản

Số lượt tải : 517

Đây là các bài toán có đáp án chi tiết về hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit ở mức độ cơ bản. Các bài toán được sưu tầm từ đề thi thử THPT của các trường trên địa bàn cả nước.

Các bài toán về hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit ở mức độ vận dụng và vận dụng cao

Số lượt tải : 747

Đây là các bài toán về hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit ở mức độ vận dụng và vận dụng cao. Các bài tập được sưu tầm từ đề thi thử THPT của các trường trên cả nước.